لیست امکانات و قابلیت های آینده کارنگار

نسخه 1.3 - تاریخ انتشار : آبان ماه 1396

ماژول اطلاع رساني: اضافه شدن امکانات و تنظیم های مختلف برای اینکه هر کاربر مشخص کند چه مواردی از طریق پیامک/ایمیل/تلگرام برای وی اطلاع رسانی شود

مدیریت منابع مصرفی: امکان ثبت منابع کالا و مالی مصرف شده در هر کار و تهیه ی گزارش های مالی بر اساس مصرف کالا و هزینه های انجام شده

یکپارچگی با سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات: مدیریت زمانبندی اجرای کارهای نگهداری و تعمیرات از جمله پروژه های ساخت و اورهال در سیستم کارنگار

ورود ساختار درختی کارها و زمانبندی ها از نرم افزار Microsoft Project

اضافه شدن امکان هماهنگ سازی با نرم افزار Microsoft Project به طوریکه پروژه ای که در MSP ایجاد شده است بر اساس داده های درصد پیشرفت های ثبت شده در کارنگار بروزرسانی می شود

نسخه ی 1.2 - تاریخ انتشار : شهریور 1396

تب نظرات کارتابل: تجهیز کارتابل به لیست نظرات به طوریکه کاربر بتواند در نظرهایی که به کارهای وی مربوط است جستجو کند و در صورت نیاز پاسخگو باشد : انجام شد

تب گزارش کارتابل: کاربر در کارتابل شخصی خود یک تب گزارش شامل درصد پیشرفت کل پروژه ها و کارهایش و تأخیری ها همراه با نمودار خواهد داشت

اسناد گوگل و دراپ باکس: امکان تنظیم کردن لینک به googledrive و dropbox به عنوان فایلی الحاقی به یک کار یا گزارش کار

پیاده سازی سطح دسترسی در سه سطح اپراتور پروژه ها، مدیر پروژه و مدیریت کل سیستم: انجام شد

جهت درخواست نسخه دمو با ما تماس بگیرید

Tell and Fax: 051335017341 - Email: [email protected] - Telegram: @rozhmaan