استخدام بازرگانی و تو لید عطر اتحاد پایتخت

ارسال درخواست

توضیحات شغل

بازرگانی و تولید عطر اتحاد پایتخت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

وظایف و مسئولیت ها

مسلط به قوانین مالی، مالیاتی و بیمه
مسلط به اسناد و امور جاری
آشنایی کامل با نرم‌افزار مالی سپیدار
مسلط به تهیه گزارش‌های روزانه و ماهانه و سالانه و تهیه تحلیل و ارائه گزارشات برای مدیریت
مسلط به ارسال اظهارنامه، ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
مسلط به سامانه مودیان و ثبت و تایید صورت‌حساب
مسلط به قوانین مالیاتی امور دارایی و ارزش افزوده
آشنایی با سامانه جامع تجارت
مسلط به ماژول‌های انبار، اموال، سفارشات خارجی و تولید
مسلط به اکسل
آشنایی با تهیه صورت‌های مالی و بهای تمام شده
مسئولیت پذیر، دقیق، پیگیر و منظم

نحوه ارائه درخواست به شغل
خارجی(شماره تماس)