سایت کاریابی آنلاین

استخدام در شرکت های معتبر ایران

پلتفرم جامع و تخصصی کاریابی و اشتغال.اطلاع رسانی،معرفی و انتشار انواع موقعیت های شغلی.ثبت آگهی استخدامی در تهران و تمامی شهرهای ایران.

profit-img-tablet.f770935

استخدام در شرکت های معتبر ایران

کارنگار:پلتفرم جامع و تخصصی کاریابی و اشتغال.اطلاع رسانی،معرفی و انتشار انواع موقعیت های شغلی.سامانه آنلاین ثبت آگهی استخدامی در تهران و تمامی شهرهای سراسر ایران…

profit img tablet.f770935

عضویت و ثبت نام در سامانه

تغییر از خود ما شروع می شود.با عضویت و ثبت نام در کارنگار و ایجاد حساب کاربری،تغییر در مسیر شغلی حرفه ای خود را آغاز کنید.

تکمیل پروفایل و ساخت رزومه

اولین قدم برای استخدام در شغل مورد نظر شما ایجاد یک رزومه مناسب است.با تکمیل اطلاعات پروفایل،رزومه شما هم ساخته می شود.

ارسال درخواست برای شرکت ها

پس از تکمیل حساب کاربری،اطلاعات و رزومه خود را برای کارفرمایان و شرکت ها ارسال کنید و آمادگی خود را جهت همکاری اعلام نمایید.